Reclameborden/vlaggen

artikel 2.1.5.1 <abbr title="Algemeen Plaatselijke Verordening">APV</abbr>: voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

Het is verboden op, aan, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormen