Klachten, bezwaarschrift en meldingen

De gemeente onderscheidt klachten, bezwaarschriften en meldingen.

- Klachten betreffen meestal het optreden en handelen van personen.

- Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tegen besluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een belastingaanslag, een bouwvergunning of met het uitblijven van zulke besluiten.

- Meldingen gaan over eenvoudig te herstellen zaken, zoals een kapotte lantaarnpaal of verzakte stoeptegels.