Aanlegvergunning: omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor aanleg (voorheen aanlegvergunning) heeft u nodig wanneer u aanpassingen wilt aanbrengen die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied. Voorbeelden van zulke aanpassingen zijn: aanleggen of ophogen van een weg, het afgraven van grond etc.

 

In het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat wanneer een omgevingsvergunning voor aanleg verplicht is. Ook de eisen waaraan de aanleg moet voldoen staan vermeld in het bestemmingsplan.

Op grond van het bouwstoffenbesluit dient gemeld te worden welke stoffen gebruikt worden om stukken grond op te hogen.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Door de vergunningencheck in het Omgevingsloket in te vullen, kunt u vooraf zien of een vergunning aanvragen nodig is. Als uit de check blijkt dat u een vergunning moet aanvragen, dan kunt u uw aanvraag met digitale bijlagen online indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (electronische handtekening) nodig. 

U kunt uw aanvraag ook uitprinten en op het gemeentehuis indienen.

Omdat dat de vragenlijst voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vrij uitgebreid is, bieden wij u ook de mogelijkheid een afspraak met een van onze medewerkers te maken voor het invullen van het aanvraagformulier.