Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Ondernemersloket

Het ondernemersloket Bloemendaal is hét aanspreekpunt voor ondernemend Bloemendaal. Het ondernemersloket is een vraagbaak voor startende en reeds gevestigde bedrijven in Bloemendaal. Bijvoorbeeld voor informatie over subsidiemogelijkheden, regelingen, belastingen, vestigingsplaatsen, milieu of statistische en economische gegevens over Bloemendaal.

De gemeente Bloemendaal huisvest, naast de ondernemers die veelal elders werkzaam zijn, ook een flink aantal mooie MKB bedrijven en niet te vergeten de grootste concentratie (ster-) restaurants van heel Nederland.

Het ondernemersloket is te bereiken via:

Meer informatie kunt u vinden op Antwoord voor Bedrijven bij de overheid.

Ondernemersavond: 20 januari 2015

De gemeente wil de komende jaren meer in gesprek gaan met ondernemers. Wat zijn uw wensen of verwachtingen? Waar ziet u een rol weggelegd voor de gemeente? Als u op deze link klikt kunt u in 20 vragen uw mening geven: http://onderzoek.kienonderzoek.nl/bloemendaal/
Kom ook meepraten op de eerste ondernemersavond Bloemendaal in Business op 20 januari 2015 in het Dorpshuis van Vogelenzang. Inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur.

Milieu en afval bedrijven

Informatie over hoe u omgaat met onderwerpen als bedrijfsafval, milieubeleid, bodemverontreiniging, asbest, rioolrecht en afvalwater.

Ondernemersinformatie

Praktische ondernemers tips, informatie over een bedrijf aan huis, drank- en horecawetgeving, muziek in de open lucht, OZB (Onroerende Zaak Belasting), sluitingstijden, speelautomatenhal en terraswetgeving

Reclame

Informatie over reclame maken in de gemeente Bloemendaal.

Klachten

Hier vindt u informatie over klachten indienen.

Veiligheid

Informatie over veiligheid in de gemeente Bloemendaal. afgezette gebieden betreden, afsluiten openbare weg, Algemeen Plaatselijke Verordening(APV), veiligheidspakket

Overige informatie

Overige informatie over een bestemmingsplan, bestuurlijke stukken, kadastrale informatie en slagboomsleutel strand

Een ondernemende gemeente

Ondernemingen in de gemeente Bloemendaal

Vergunningen

Informatie over vergunningen voor ondernemers. bouwvergunningen, evenementenvergunning, loterijvergunning, omgevingsvergunning, speelautomatenvergunning, vestigingsvergunning, vergunningen algemeen en ventvergunning

Alle producten

Overzicht van alle producten van het ondernemersloket.